Wim Van Aalst
Synopsis

 
Het is mijn intentie de brede en diepgaande kracht van kunst aan te wenden op een manier die mijn medemens hernieuwt en versterkt omdat ik geloof dat kunst het vermogen bezit om zowel de mens te voorzien van de helderheid en het soelaas waar hij naar verlangt, als het in staat is de menselijke psyche te schaden.

Kunst kan een lichtend baken zijn voor de mens, een genezende hand, een bron van leven. Mijn werken vloeien voort uit mijn begrip van de fundamentele karakteristieken van het universum: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, en pogen daarvan een ware manifestatie te zijn in deze menselijke wereld.  

Ik plaats kunst boven mijn onbeduidende ik -- mijn werk staat niet ten dienste van mijzelf, maar van de wereld en mijn medemens, en heeft daardoor een blijvend en, hopelijk, tijdloos karakter.

   
   Terug